Liten blir stor

julie_stamtavlenamn

julie_21veckor21 veckor, tack Frida för hjälpen med att ställa henne så fint.

julie_20veckor20 veckor

julie_19veckor19 veckor

julie_13veckor13 veckor, tack för hjälpen med att ställa henne så fint farmor Marie.

julie_12veckor12 veckor

julie_10veckor10 veckor

julie_9veckor9 veckor

julie_2veckor2 veckor

julie_nyfoddHela kullen några dagar gamla.